حیطه خدمات و حوزه فعالیت

“آنچه که مشتریان درباره ما می گویند حیطه کاری مختلف و رزومه متنوع ، موجب همکاری ما با بخش وسیعی از فعالین حوزه های سرمایه گذاری شده است، رزومه غالب ما در موارد ذیل است :


• طرح ها و پروژه های استارت آپی
• پروژه های شهرسازی
• طرح های و پروژه های گردشگری
• ایجاد و یا توسعه طرح های صنعتی
• ایجاد و یا توسعه فعالیت های خدماتی خدمات مجموعه در سه رسته مطالعاتی، مشاوره ای و اجرایی به شرح ذیل طبقه بندی میگردد :
• مطالعات امکان سنجی
• مطالعات بازار
• طرح های توجیهی و ارزیابی اقتصادی تحت برنامه بین المللی کامفار COMFARIII
• تهیۀ برنامۀ کسب و کار و طرح تجاری
• امکان‌سنجی بکارگیری شیوه‌های تأمین مالی
• مشاوره اقتصادی و سرمایه گذاری از طریق تجزیه و تحلیل بر اساس نرم افزار كامفار
• طراحی و اجرای برنامه یکپارچه بازاریابی
• طرح ریزی کمپین تبلیغاتی و اجرا
• برند سازی و توسعه بازار تجاری
• اجرای فرایند های پیش فروش و فروش در مجتمع های تجاری تفریحی